Joustoa ja nopeutta volyymin mukaan

Sarjavalmistus on AQ Mecanovan ydinosaamista, johon yritys on kehittänyt tuotteen elinkaaren mukaan joustavan palvelumallin. Sen ansiosta sarjavalmistus on kaikissa vaiheissa kustannustehokasta ja reagoi nopeasti muutoksiin.

Kaikki tuotantosarjat käyvät läpi tarkan tuotannollistamisprosessin. Tuotteen toiminnallisuus testataan ja sille luodaan yksityiskohtaiset työmenetelmät ja -ohjeet. Yrityksen yksiköt noudattavat Lean Production-periaatteita, joiden hyödyt korostuvat erityisesti tuotannon volyymin muutoksissa.

Kustannustehokkuutta tuotteen koko elinkaareen

Sarjavalmistuksessa käytettävät työmenetelmät optimoidaan valmistettavien kappalemäärien mukaan. Tavoitteena on kokonaisvaltainen kustannustehokkuus koko tuotteen elinkaaren ajalle.

  • Low-volume-tuotantovaiheessa vuosittaiset yksikkömäärät ovat alle tuhannen kappaleen sarjoja. Tuotanto tapahtuu joustavissa tuotantosoluissa ja automaation määrä on vähäinen.
  • High-volume-tuotannossa työmenetelmät vaihtuvat täysin automaattisiin mekaanisiin prässeihin ja kehittyneempiin työtekniikoihin, jotka alentavat huomattavasti tuotteen yksikköhintaa.

AQ Mecanovan Total lifecycle management -konsepti tarjoaa aktiivista tukea myös tuotteen elinkaaren lähestyessä loppuaan. Tuotteen valmistamiseen liittyvät tieto dokumentoidaan huolellisesti koko tuotantohistorian ajalta. Dokumentointi jatkaa toimitettujen tuotteiden käyttöikää.